2011. december 28., szerda
Köszönöm szépen, hogy látogattad oldalam, szeretettel várlak 2012.évben is.


Szilveszteri fogadalom

Ígértem már fűt-fát
Szilveszter éjjelén,
ám ezeket sohasem
teljesítettem eddig még.
Ím letelt egy újabb év,
s ígéretből megint van épp
elég:

Most is fogadkozom, hogy
leszek nagyon szorgos,
ha kell, hát cipőt is pucolok,
a hűtőt időben olvasztom,
a leégett ételt gyorsan felkaparom
,
a ruhát serényen vasalom.
Sohasem késem,
mindenre emlékszem,
s a ruhák, majd katonás rendben
lesznek a szekrényben.

Eh, miről is beszélek?
Ezek fontos dolgok lennének?
Egyet máris biztosan tudok:
Kicsire nem adok,
ami valóban fontos,
azt úgy is betartom!

/Vándor Judit/

2011. december 24., szombat

Éva Névnapra

Barátnőmnek Éva névnapra! Sok sok szeretettel!


Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Napod
is legyen örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!


Piramis - Kívánj igazi ünnepet2011. december 17., szombat

Malek Andrea & Kulka János - Boldog Ünnepelt VilágKarácsonyi versekKarácsonkor

Énhozzám is benézett a karácson,
Tán csak azért, hogy bús orcát is lásson
És rajta egy pár reszkető könyűt.

Menj el, karácson, menj innen sietve,
Hiszen családok ünnepnapja vagy te,
S én magam, egyes-egyedűl vagyok.

Meleg szobám e gondolattól elhül.
Miként a jégcsap függ a ház ereszrül,
Ugy függ szivemről ez a gondolat.

Hej, be nem igy volt, nem igy néhanapján!
Ez ünnep sokszor be vigan virradt rám
Apám, anyám és testvérem között!

Oh aki együtt látta e családot,
Nem mindennapi boldogságot látott!
Mi boldogok valánk, mert jók valánk.

Embert szerettünk és istent imádtunk;

Akármikor jött a szegény, minálunk
Vigasztalást és kenyeret kapott.

Mi lett a díj? rövid jólét multával
Hosszú nagy inség… tenger, melyen által
Majd a halálnak

révéhez jutunk.

De a szegénység énnekem nem fájna,
Ha jó családom régi lombos fája
Ugy állna még, m

int álla hajdanán.

Vész jött e fára, mely azt szétszaggatta;
Egy ág keletre, a másik nyugatra,
S éjszakra a törzs,

az öreg szülők.

Lelkem szülőim, édes jó testvérem,
Ha én azt a kort újolag megérem,
Hol mind a négyünk e

gy asztalhoz űl?…

Eredj, reménység, menj, maradj magadnak,
Oly kedves vagy, hogy hinnem kell szavadnak,
Ámbár tudom, hogy

mindig csak hazudsz…

Isten veled, te szép családi élet!
Ki van rám mondva a kemény itélet,
Hogy vágyam űzzön és ne érjen el.

Nem nap vagyok én, föld és hold körében;
Mint vészt jelentő

üstökös az égen,
Magányos pályán

búsan bujdosom.

Pest, 1846

Karácsonyra várva....


Télapó "Hull a pelyhes fehér hó"


Hull a hó…
Hull a hó! Jön a Jézuska! A varázsszó, ami lélegzetet fojt, ami ragyogó boldoggá tesz… Aminek
említésétıl órákig angyali jó leszek… Dobogó szívvel görcsösen tartom a ceruzát… Írok a
Jézuskának! A tanító néni nem mond semmit, csak azt, hogy írjak… Mit is írjak? Most lehet kérni,
de nem jut eszembe semmi… És szépen írni a Jézuskának… de a helyesírás! Még ebben nem
vagyok biztos. Vajon mit szól hozzá a Jézuska, meg az Angyal?…
De hátha nem is hoz majd semmit?… talán mégis…, mert tudja, hogy én szegény erdélyi gyermek
vagyok. Talán ruhát és cipıt hoz, mert arra van a legnagyobb szükségem. Hátha hoz nekem, amit
nagyon szeretnék… Amim még nem volt soha… Amit Bandikánál, a tanító bácsi fiánál láttam…
Meg a kirakatban… Hátha hoz valamit, hátha meglátná, hogy nekem nagy-nagy boldogság lenne,
ha akármit, akármilyen picike holmit, csak valamit hozna mégis.
Írok és kérek úgy ahogy tudok. Helyesírási hibával, lélegzetet visszafojtva, s boldogan…
Boróczy Márta
(Lejegyezte: vármegyei szociális gondozó)